- Car Stereo Message Forums
 - - Car Audio Competitions and Shows
 - - - Cudi`de petrol bulundu


Cudi`de petrol bulundu
Posted by mimoza on 04-26-2013 03:37 AM:

çeyrek alt1n fiyat1 bugün çeyrek fiyatlar1 alt1n ons ons alt1n yorumlar1 alt1n döviz günlük alt1n fiyatlar1 alt1n fiyatlar1 ne olur TPAO'nun yan kurulu_u konumundaki TP0C, ^1rnak'1n Silopi 0lçesi yak1nlar1ndaki Cudi Da1 eteklerinde açt11 Çal1_kan-1 kuyusunda, 2 bin 920 metrede 22 gravitede petrol buldu. alt1n fiyatlar1 günlük alt1n yorum külçe alt1n 24 ayar alt1n 24 ayar Çözüm süreciyle birlikte bölgede petrol arama çal1_malar1n1 h1zland1ran TPAO ve yan kurulu_u TP0C ile birlikte kazd11 kuyularda pertrol buldu. 22 ayar alt1n banka kredileri kredi hesaplama konut kredisi hesaplama en uygun konut kredisi S00RT'TE DE PETROL MÜJDES0 konut kredisi ihtiyaç kredisi ihtiyaç kredisi hesaplama tüketici kredisi hesaplama ^1rnak'1n Silopi 0lçesi'nin Cudi Da1 eteklerinde, 6 ay önce sondaj çal1_malar1na ba_lanan Çal1_kan-1 kuyusunda, 2 bin 920 metrede petrole rastland1. 22 gravitedeki petrolün bulunduu kuyuda 1000 metre daha sondaj çal1_malar1n1n yap1laca1n1 belirten TPAO Batman Bölge Müdürlüü yetkilileri, _öyle dedi: hangi kredi ta_1t kredisi ta_1t kredisi hesaplama en uygun ta_1t kredisi araç kredisi Umulandan önce 'Çal1_kan-1' kuyusunda petrole rastlad1k. Umut veren bir kuyuda 1000 metre daha sondaj yap1lacak. Raman petrolü ayar1nda petrolün bulunduu Çal1_kan-1 kuyusu umut veriyor. Beklenenin üzerinde petrol bulman1n sevincini ya_1yoruz. Önümüzdeki günlerde kuyuda yap1lacak test çal1_malar1n1n ard1ndan, üretim kapasitesi de belirlenecek. araba kredisi hesaplama mevduat faiz oranlar1 adsl tarifeleri internet salay1c1lar1 internet haberleri avea tarifeleri vodafone tarifeleri turkcell tarifeleri faiz hesaplama