- Car Stereo Message Forums
 - - Amplifiers
 - - - zongultakta problem


zongultakta problem
Posted by mimoza on 01-21-2014 05:13 AM:

Radikal.com.tr - 155 polis hatt1na gelen ihbarlar üzerine harekete geçen AFAD ve polis ekipleri, yer üzerinde herhangi bir olumsuzlua rastlanmad11n1 belirtti. Grizu patlamas1 _üphesiyle TTK yetkilileriyle görü_en ekipler, kömür galerilerinde bir patlama olmad11n1 bildirdi. Zaman gazetesinin haberine göre, patlama sesini duyduunda evde yemek yediklerini ve çok tedirgin olduklar1n1 söyleyen ^enol Çelikkartal, Dün ak_am saat 7.30-8.00 civarlar1 yer alt1ndan titre_imle beraber bir ses geldi. 0lk duyduumuzda deprem oluyor diye dü_ündük. Sonra örendiimiz kadar1yla deprem olmam1_. Acaba göçük mü oldu diye dü_ündüm. Sonra örendik ki göçük de olmam1_ dedi. Bir enerji patlamas1 ya_anm1_ olabileceini söyleyen Okan K1l1çolu da, Ben evimdeydim o an. Yerden bir güç ç1kt1 sanki d1_ar1. Biz, kazan dairesi gibi bir _ey patlad1 sand1k. Daha önce buralarda çal1_ma yapm1_lard1. Buran1n alt1n1n bo_ olduunu duymu_tuk diye konu_tu. Hasan Güne_ ad1nda bir esnaf ise _unlar1 söyledi: Patlama olduunda dükkânda çal1_1yordum. Sesi duyunca d1_ar1 ç1kt1m. Sorduumda bir patlama _eklinde ses olduunu söylediler. Grizu patlamas1 diye dü_ündüm. Öte yandan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yetkilileri, bir süre önce Zonguldak1n karstik yap1s1yla ilgili ara_t1rma yaparak, raporlar1n1 Zonguldak Valiliine teslim etmi_ti. moda yeni moda sokak modas1 pucca kür_at ba_ar çin takvimi yumurtlama dönemi hesaplama cinsellik astroloji tarot fal1 ideal kilo hesaplama burç uyumu ayl1k burç yorumlar1 ki_ilik testleri ak_ama ne pi_irsem yükselen burç yükselen burç bulma a_k filmleri g noktas1 en iyi 10 film diyet yemekleri evde pilates ovulasyon hesaplama 2013 modas1 beni ba_tan yarat türk mutfa1 pucca günlük a_k _ark1lar1 kokteyl tarifleri mutfak s1rlar1 taylan kümeli