- Car Stereo Message Forums
 - - Video & Multimedia
 - - - Alt1n Fiyatlar1 Ne Olur


Alt1n Fiyatlar1 Ne Olur
Posted by mimoza on 05-27-2014 03:22 AM:

Bu hafta ABD taraf1nda ba_ta 1. Çeyrek GSYH büyüme verisi olmak üzere dayan1kl1 tüketim mal1 sipari_leri, konut fiyatlar1, tüketici güveni, ki_isel gelir ve tüketim verileri, izlenecektir. Teknik aç1dan ise alt1n1n uzun dönemdir yatay , s1k1_1k ve karars1z seyrine devam ettiini 1277 USD desteini a_a1 yönlü k1ramad11 gibi 1305 direncini test etsede üzerinde tutunamad11n1 görüyoruz. Alt1n geçtiimiz hafta da karars1z seyrine devam etti ve 1305 USD direnci üzerinde tutunamamakla beraber 1287 USD destei a_a1s1nda da kalmad1. Alt1nda görülen bu konsolidasyon durumunun k1r1lmas1 teknik aç1dan önem ta_1maktad1r. Alt1n1n 1305 USD direncini yukar1 yönlü k1rmas1 durumunda s1ras1 ile 1315 USD , 1321 USD ve 1330 USD dirençleri, alt1n1n 1286 USD desteini a_a1 yönlü k1rmas1 durumunda ise 1277 USD,1268 USD ve 1255 USD seviyelerinin hedeflenmesi beklenebilir. Özellikle 1277 USD destei a_a1 yönlü hareketlerde önem arz etmektedir. Bu hafta içerisinde alt1n1n uzun zamand1r içinde bulunduu giderek daralan konsolidasyon bölgesinin ( grafikte görüldüü gibi üçgen formasyonu ) k1r1lmas1 önem ta_1maktad1r. altin fiyatlari altin piyasasi merkez bankasi doviz kurlari gram altin finans parite euro dolar paritesi forex