- Car Stereo Message Forums
 - - CarStereo.com Lobby
 - - - Moda devlerinden makyaj ipuçlar1


Moda devlerinden makyaj ipuçlar1
Posted by sabunkopugu on 04-17-2015 03:45 AM:

Moda devleri Christopher Kane, Erdem ve David Koman1n yeni sezon tasar1mlar1 kadar podyum makyajlar1 da moda haftas1nda dikkatleri çeken bir ba_ka konu oldu. Özellikle minimal görüntünün hakim olduu podyum makyajlar1nda doal ve ayd1nl1k yüzler tercih edilmi_ti. Makyajlar1n1 Narsa emanet eden tasar1mc1lar1 François Nars1n yenilikçi vizyonu yine yan1ltmad1 ve podyumlardan önümüzdeki sezonun makyaj trendleri de belirlenmi_ oldu. Kesin gözüken _u ki, taze ve ayd1nl1k ciltler en favori görünümlerden olacak. Ayd1nlat1c1yla verilmi_ parlakl1k, hafif renkli yanaklar, doal renginde parlak dudaklar ve ç1plak gözler... Rafine güzellie haz1r olun! Hangi ürünler? Moda haftas1nda Nars1n podyum makyajlar1nda en çok kulland11 ürünleri sizin için listeledik. Ten makyaj1nda duru ve ayd1nl1k bir görünüm için Pure Radiant Tinted Moisturizer renkli nemlendirici, Stick Concealer kapat1c1 ve yanaklarda parlakl1k için Copacabana Multiple kullan1ld1. Yüze biraz daha renk ve tazelik vermek için Orgasm all1k hafifçe sürüldü. Dudaklarda Larger Than Life Lip Gloss Bimini tercih edildi. Bu glossun uçuk _eftali rengi hem dudaklara canl1l1k hem de parlakl1k veriyor. Bütünde oldukça doal ve sal1kl1 bir görünüm yarat1yor. Brow Gel ka_ jelinin kahverengi rengi ka_lara _ekil vermek için kullan1ld1. Gözlerde ise makyözler ilginç bir yöntem kulland1; Guyane Lip Gloss göz kenarlar1na ayd1nl1k vermek için kullan1ld1. Bu _ekilde gözler daha parlak, beyaz ve iri gözüktü. Denemeye deer! BAHAR TRENDLER0 Bahar demek yenilenmek demek, renklenmek demek! Yeni mevsimle beraber güzelliimize de yeni dokunu_lar ekliyoruz. Hemen denememiz gereken bahar trendleri neler? 0nce eyeliner Kal1n eyelinerlar1m1z1 biraz inceltip daha narin ve ince eyelinerlara yöneliyoruz.Yine eyeliner1n1z1 istediiniz stilde çekebilirsiniz elbette... Canl1 renkli dudaklar Dudak renkleri bahar1 müjdeliyor! Vi_neler, mercanlar, pembeler, k1rm1z1lar... Yüzü bir anda renklendiren dikkat çekici tonlar1 dudaklar1m1za ta_1yoruz. Kahve tonlu göz makyajlar1 Gözlerinizin rengi ne olursa olsun, göz makyaj1n1zda kahve farlara mutlaka yer verin. Zaten kahverengi de her göz rengine yak1_an bir renk. ruj Fla_ renkler Ç1lg1n renkler geri planda kalm1yor tabii ki... Neon renkli rimel eyelinerlara, far ve göz kalemlerine _ans verin. Minimal Hiç makyajs1zm1_ gibi görünüm yine moda. Nude görünümden vazgeçemeyenler yollar1na devam edebilirler. Mor ve tonlar1 Lavantalar, morlar, lilalar... Mor ve moru her tonu göz makyaj1na yans1yacak. Smoky eye Ne ilginçtir ki, bu kadarcanl1 rengin yan1nda siyah-gri dumanl1 göz makyaj1 yine popüler! Bronz ten Bronz ve parlak tenler en sevdiimiz görünümlerden biri olarak trendlerin ba_ kö_esine geçiyor elbette!