- Car Stereo Message Forums
 - - CarStereo.com Lobby
 - - - Erkek Plaj Modas1


Erkek Plaj Modas1
Posted by sabunkopugu on 06-02-2016 02:54 AM:

Plaj mevsimine geldik say1l1r! ^imdi art1k tatil planlar1n1, tatil stiliyle tamamlama zaman1! Bir süredir plaj _1kl11 kad1nlar1n tekelinde& Ama art1k erkekler de plaj stillerine önem veriyor. Tabii onlar1n tercihi , seçtikleri mayonun trendy ve _1k olduu kadar rahat da olmas1. Erkeklerin kesinlikle uzak durmas1 gereken parçalar, slip mayo ve kolsuz t-shirt veya atletler. Birinci madde konusunda fazla tart1_ma ya_ayaca1m1z1 sanm1yorum çünkü günümüzde slip mayo kullan1m1 giderek azalmakta ve sort mayolar daha fazla görünmekte. Ancak üzerinde 1srarla durduum en önemli madde kolsuz atlet ve t-shirtler. Bir çok erkein akl1ndan "senenin 11 ay ve 3 haftas1nda spor salonundan ç1km1yorum s1rf bu bir hafta caan1m kollar1m1 göstebilmek için" dü_üncesi geçtiini tahmin edilebiliyor. Yine de ben kolsuz atlet ve t-shirtlere kar_1 olduumu belirtiyorum. Arzu edenler üzerlerine hiçbir _ey giymeden, özene bezene _i_irdikleri vücutlar1n1 sergileyebilirler ancak kolsuz atlet ve t-shirtleri i_aatlarda çal1_an hem cinslerine b1rakmalar1n1 _iddetle tavsiye ediyorum. Erkek mayo modellerinde geçtiimiz y1llarda slip mayolar tekrar trendy olmu_tu ama _uras1 bir gerçek ki, birçok erkek için en rahat1 plajda istedikleri gibi hareket etmelerini salayan _ort mayolar. Terlik deyip de geçmemek laz1m çünkü çok fazla çe_itte erkek plaj terlik modelleri bulunuyor. Erkek plaj terlik modelleri o kadar _1k ki gündelik giyebileceiniz gibi pek çok yere giderken de giymek isteyebilirsiniz. Yeni Sezonda tüm erkeklerin tercihi rahatl1k ve görünüm aç1s1ndan zengin olan bu erkek plaj terliklerinden seçerek günlük gezmede giyebilirsiniz. Plaj terlii olarak kullanmay1 tercih de edebildiiniz erkek plaj terlikleri modellerinin rahatl11 bu kullan1ma uygun görünüyor.