Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > General Discussion > Yeni Mini Dizi The Slap
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Yeni Mini Dizi The Slap

ABDde yay1n yapmakta olan NBC kanal1, 2014-2015 sezonu için kollar1 s1vad1 ve bir bir yeni projelerini aç1klamaya koyuldu. Bunlardan birisi de 8 bölümden olu_mas1 planlanan mini dizi The Slap olacak. video Barbekü Partisi ve Bir Tokat1n Getirdii Kavgalar Dizideki olaylar1n gidi_at1 ise bir barbekü partisi s1ras1nda ya_ananlara bal1 olarak geli_iyor. Bir adam1n (Hector), bir ba_ka çiftin (Hectorun kuzenleri) parti s1ras1nda yanl1_ davran1_lar sergileyen çocuunu tokatlamas1 ile geli_en olaylar süreci, birçok kavgaya ve karma_aya sebebiyet veriyor. komik videolar Ya_anan bu ufak olay, aileler aras1ndaki büyük bir tart1_man1n fitilini ate_liyor ve bu s1rada birçok kirli s1r ortaya ç1k1yor. Bir hukuk davas1na giden yolu da açm1_ olan bu tokat olay1, aileler içinde de infial yaratarak y1k1mlara ve ayr1l1klara sebebiyet veriyor. kamera sakalari The Slap The Slap NBCden Yeni Mini Dizi Ata1: The Slap The Slap Büyük bir aile içinde gerçekle_en bir olay1 anlat1rken, mutlu bir _ekilde devam eden ili_kilerin ufac1k bir k1v1lc1mla dahi nas1l dei_ebileceini ve yerle bir olabileceini izleyicilerine göstermeyi amaçlamakta olan diziyi, bu aç1dan psikolojik gerilim bar1nd1ran bir eser olarak tan1mlamam1z mümkün. Avusturalya Yap1m1 Dizi ve Kitap Uyarlamalar1 animasyon filmler The Slap, orijinali Avusturalyada çekilen diziden uyarlanarak yeniden kurgulanacak. Avusturalyada çekilen versiyon ise Christos Tsiolkas1n yazd11 ayn1 adl1 kitab1n senaryola_t1r1lmas1 ile haz1rlanm1_t1. müzik dinle Bu anlamda yine edebiyata dayanmakta olan bir eser izleyeceimiz a_ikar ve bu da dizinin psikolojik gerilim yönüne çok daha güçlü bir vurgu yap1lmas1n1 salayabilir. cinsellik THE SNAPIN OYUNCU KADROSU OLDUKÇA 0DDIALI videolu yemek tarifleri Dizide Kill Billden tan1d11m1z Uma Thurman, The Killingden Peter Sarsgaard ve Gossip Girlde Dan Humphrey rolünü oynam1_ Penn Badgley bulunmakta. Dizinin senaryo yazarl11 Jon Robin Baitz taraf1ndan üstlenilirken, yönetmenlii ise 1998 yap1m1 High Art filminin ve Six Feet Under dizisinin yönetmeni olan Lisa Cholodenko yapacak.

Report this post to a moderator

New Post 11-07-2014 03:01 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting