Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > New York Moda Haftas1ndan Güzellik Trendleri
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 New York Moda Haftas1ndan Güzellik Trendleri

1) Makyajs1z güzellik Marc Jacobs yüz kapat1c1s1ndan ve rujdan tasarruf için modellerini s1f1r makyaj ile podyuma ç1kard1. Bir makyaj sanatç1s1n1n paras1n1 almas1na ramen i_e gitmemesi sadece moda sektöründe görülmü_tür... Bu dediklerimiz espri tabii ki! As1l kapsaml1 mesaj burada kendi cildinizin tekrardan IN olmas1. Geçtiimiz sezonlarda mat veya buulu görünüm olsun, yüz her zaman kapat1c1, fondöten ve pudra ile bitirilirdi. Ama art1k olay sahici olmak. Ve bizce bu harika trend çok benimsenecek! Elbette uygulamas1 da çok kolay. Marc Jacobs1n yan1 s1ra, bu görünümü Phillip Lim ve Alexander Wang podyumlar1nda da gördük. ^ovlarda yüze yap1lan i_lem, kontür ve 1_1k kazand1rmaktan öteye gitmedi. B u da cildi ç1plak ama _ekillendirilmi_ gösterdi. 2) Grafik eyeliner Grafik eyeliner yeni bir trend deil -bir kaç sezondur var asl1nda- ama bu sefer kar_1m1za daha sert olarak ç1k1yor. Bu sene sadece siyah deil, gökku_a1 renkleri hatta beyaz eyeliner kullan1lan örnekler oldu. Burada gözüktüü kadar a_1r1ya kaçman1za gerek yok üst kirpik çekeceiniz ince bir çizgi mükemmel olacak. Ya da biraz daha cesur olmak istiyorsan1z, mavi grafik kedi gözlerinden yapmak enfes olacakt1r. Diorun yeni s1v1 eyeliner'1 pembe, mor ve mavi tonlar1nda. Kullanmak için çok uygun. 3) Mat manikür T1rnak sanat1 henüz demode olmu_ deil fakat bu sezon neredeyse hiç yap1lmam1_ t1rnaklar göreceiz. Podyumda en kusursuz manikür ise DKNYye aitti. Modellerin t1rnaklar1na birkaç farkl1 _effaf t1rnak cilas1 ve son kat olarak mat doku yap1lm1_t1. Efekt çok _1k olmu_tu. Matl1k manikürü yüceltmi_ti...Bunun üzerinde dü_ünülmü_ bir hareket olduu belli... Bu sezon mat manikürü kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama kombinasyonu parlak renkli ojelerle deil _effaf ya da pembe _effaf cilalar ile yap1n. Ellerinizi cans1z vitrin mankenleri gibi dü_ünürseniz doru i_lemi de yapaca1n1z kesin. 4) Kal1n ka_lar Geçen sezonlarda her zaman anahtar bir dudak modas1 olurdu turuncu, s1cak pembe veya klasik k1rm1z1 dudaklar hemen akl1n1za gelmi_tir. Bu sefer 'odak' dudaklar1n üstüne deil göz kapaklar1 ve ka_lara kayd1 diyebiliriz. (0lginç olan kirpikler üzerine maskara ile fazla gidilmemesi.) 5) Yüz tak1lar1 Tasar1mc1lar1n küçük aplikelerini ve süslemelerini görmeye devam ediyoruz. Buna yüz tak1lar1 diyebiliriz. Rodartenin piercingleri de bu kategoriye giriyor. Bu trendin kap1s1n1 ilk Chanel açt1. Birkaç y1l önce kendi duble C logosu ile podyumda büyük sükse yapm1_t1. Daha sonra bunlar1 kendi maazalar1nda limitli olarak sat1_a ç1karm1_t1. 6) Koyu far Geçtiimiz birkaç senede dudaklar1m1za bütün renklerin tonlar1n1 kulland1k. Bundan sonra gözlerimizde de ayn1 renk çe_itliliine ba_layabiliriz. Daha öncede dediimiz gibi asl1nda i_imiz kirpikler ve kirpik çizgisi deil. Mesele göz kapaklar1n1 tamamen renklendirmek. Her ne kadar cesaretsizlere göre olmasa da parlak maviler çok ön planda olacak. 7) Yal1n b1rak1lm1_ t1rnaklar T1rnak sanat1nda t1rnaklar1 yal1n b1rakmak yeni bir ak1m. Buna ba_l1 olarak t1rna1n bir bölümünün boyan1p dier k1sm1n1n bo_ b1rak1lmas1 negatif alan olarak t1rnak sanat1nda adland1r1l1yor. T1rnak sanat1, belirli bir ya da birkaç rengin düz ya da desenli bir _ekilde uygulanmas1 ile oluyordu. ^imdi ise yeni moda: Negatif alanl1 t1rnaklar olacak. 8) Düümlü saçlar Düümler Carolina Herreradaki tasar1m at kuyruklar1ndan, Thakoondaki 1slak görünümlü süslere kadar birçok farkl1 _ekilde podyumlardayd1. Ama en _1k olan1n1n haricinde günlük hayatta kullanabileceimiz- en iyi model Zero  Maria Cornejodayd1. Bütün saça uygulamaktan çok ufak detaylarda, yar1m toplama ya da at kuyruunda düümleri kullanmak daha uygun. nars 9) Mat dudaklar ^ovlarda _imdiye kadar parlak ve 1slak dudaklar1 daha doru bulurduk ama art1k deil. 2015 bahar _ovlar1 par1lt1n1n asl1nda bunlarda olmad11n1 bize gösterdi. Dudaklardaki göze batan matl1k s1n1f1 geçtiini kan1tlad1. En iyi dudaklar muhtemelen Oscar de la Rentadakilerdi. Parmaklarla uygulanm1_ hafif lekeler hafif 1s1r1lm1_ efektini veriyorlard1. Ayr1ca Altuzarradaki oyuncak bebek gibi uçuk pembe ve par1lt1s1z dokuya da bir göz atman1z1 öneririz. 10) Arkaya at1lm1_ saç stilleri Zac Posen, Peter Som, Suno ve Proenza Schouler gibi tasar1mc1lar bu stili sundular. Sadece iyi bir saç spreyi ile saçlar1n1z1 geriye atmak, tek ihtiyac1n1z olan _ey.

Report this post to a moderator

New Post 04-03-2015 03:46 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting