Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Installation Help > Makyaj Videosu Aran1yor
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
mimoza
Member

 Makyaj Videosu Aran1yor

Son zamanlarda moda olan ve uzun süre daha trendlerde kalacak olduuna inand11m doal makyaj hakk1nda fikirlerinizi merak ediyorum. Normalde amaç asl1nda yüze bir uygulama yap1lmam1_ gibi görünmesini salamak ancak renk farkl1l1klar1n1 ortadan kald1r1p ki_iyi doal bir görünüme kavu_turmak ancak izlediim çe_itli makyaj videolar1 bazen i_i abart1yor. Her ne kadar fondöten uygulamalar1 ön planda olsa da eyeliner ve göz far1n1 youn bir _ekilde kullananlar da var. Hatta hatta nude rujlar yerine göz göre göre simli pembe rujlar sürenler var. Bu konuda detayl1 bilgiye sahip olanlar lütfen beni uyars1n ancak benim doal makyaj anlay1_1m bu deil. Ben daha sade ve nispeten fark edilmeyen bir uygulama tercih ediyorum. Önce yüzümü tonikle temizliyorum. Daha sonra baz1m1 sürüyorum. Kapat1c1 ile k1zar1kl1klar1 ve gözalt1m1 kapat1yorum. Daha sonra krem fondöten ile yüzümü ve boynumu pürüzsüzle_tiriyorum ve trasparan pudra ile daha doal, ipek gibi bir doku kazand1r1yorum. Gözkalemimi sürüp elimle rengi hafifletiyorum. Elmac1k kemiklerime aç1k pembe all1kla renk veriyorum ve kirpikleri çok kal1nla_t1rmayan bir rimelle son dokunu_u yap1yorum. Duda1ma da en fazla parlat1c1 ya da nude bir renk üzerine parlat1c1 uyguluyorum. Bana sorarsan1z oldukça doal bir görünüme kavu_uyorum. Ekstra olarak ton veren bir pudra ya da far kullanm1yorum. Özellikle kafama tak1lan konu eyeliner ve göz far1 kullan1m1. Farkl1 dü_ünenler ya da farkl1 makyaj teknikleri geli_tirenler olabilir. Bunlar1 payla_1rsan1z sevinirim. Bu konuda beendiiniz makyaj videolar1 varsa onlar1 da payla_1n lütfen.

Report this post to a moderator

New Post 04-08-2015 04:44 AM
Click Here to See the Profile for mimoza Click here to Send mimoza a Private Message Find more posts by mimoza Add mimoza to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting