Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Uzun saçlar için model önerileri
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
mimoza
Member

 Uzun saçlar için model önerileri

Uzun saç modelleri aras1ndan kendisine yak1_an1 en iyi bilen Megan Fox san1yorum. Selena Gomez de kötü verebileceim örnek. Gözlerini kapatacak kadar uzun kahküller ve küt saç stili kalp yüz _eklini bouyor. Yine fön çekip kahküllerine en az1ndan biraz _ekil verse fena olmaz ama bu _ekliyle bizimle dey1ls1n Selena! Ba_tan uyar1yorum, sonra bu kad1n1n a_k hayat1 neden böyle çalkant1l1, Justin Bieber neden sürekli ba_ka ortamlarda demeyin. Selena Gomezin daha iyi bir saç stilistiyle çal1_mas1 gerek! Saç renkleri konusunda en beendiim ki_i Beyonce. Kad1n1n her yapt11 olay zaten. Rihanna da ayn1 kategoride. Saç renkleri ve saç modelleri konusunda uzman olmak için siyahi olmak m1 gerekiyor illa ki? (Kabul ediyorum, biraz 1rkç1 bir yakla_1m oldu. Smile) yabanc1 ünlüler aras1nda bu ikisi kadar renk ve modeli doru uygulayan ba_ka ki_iler var m1d1r acaba? Elbette gerek saç stilleri gerek elbise modelleri ile efsane olan moda ikonlar1 var ama ya aram1zda deiller (Audrey Hepburn mesela) ya da zaman zaman rükü_lükleriyle gülünç durumlara da dü_tüler. Özellikle uzun saç modelleri kullanan arkada_lar sürekli ma_aya ya da fön makinesine maruz kal1yor. Elbette bunlar ve modeli sabitlemek için kullan1lan jöle, sprey gibi birçok ürün saç1n yap1s1n1 bozuyor. Bu durumda daha dikkatli bir saç bak1m1 uygulamak ve buna önem göstermek gerek. Son dakika magazin haberleri ile devam edelim. Yabanc1 ünlüler cephesinde bu hafta en dikkatimi çeken konu Kim Kardashian1n t1pk1s1n1n ayn1s1 bir kad1n1n ortaya ç1kmas1. Kad1n1n yüzü Kim Kardashianla birebir. Tabii ki ilk i_im vücudunun geri kalan1n1 incelemek oldu zira ayn1 fizik dünyada zor bulunur. Ne de olsa Kim Kardashian da Anadolu kad1n1. Han1mefendinin ad1 Marianna Hewitt. Aç1kças1 Hewittin Kardashiandan daha güzel bir proporsiyonu olduunu dü_ünüyorum. 0nce bir bel, ayar1nda bir göüs ölçüsü ve Kardashiana göre daha dar kalçalar. Kendisine bu benzerlii iyi deerlendirmesini öütlüyor ve en az1ndan gece elbiseleri seçerken kendini patatese çevirmemesini umuyorum. Kardashian1n en büyük hatas1, fazlas1yla bal1k etli vücuduna dar, hareketli, tüllü, dantelli, desenli (leopardan g1na geldi art1k Kim!) ya da dokulu pofuduk kuma_lardan olu_an gece k1yafetleri seçmesi. Bir de kad1n moda ikonu olacak, bu yabanc1 ünlüler çok tuhaflar. Ha Kim Kardashianla ilgili bir dier haber de Kardashian1n 16 ayl1k k1z1 için terzi tutup kendisiyle bir örnek k1yafetlerden k1z1 için diktiriyor olmas1. Ufac1k k1z1n tüllü dantelli gece elbiseleri giymesi rezillii bir yana, Kim Kardashian1n çok güzel giyiniyormu_ gibi davran1yor olmas1 ayr1 bir komik olmu_. O geni_ kalçalara ancak _alvar, ince bele de gümü_ kemer yak1_1r Kim k1z1m. Baz1 saç modelleri saç1 o kadar y1prat1yor ki saç bak1m1na normalde harcad11n1zdan çok daha uzun zaman harcaman1z gerekiyor. Özellikle her gün evden ç1kmadan düzle_tirici ya da ma_a kullanan kad1nlar için hayat çok zor olmal1. Hem dünyan1n zaman1n1 _aç1n1 _ekillendirmeye ay1r, hem saç bak1m1 için hem vakitten hem nakitten ol. Argan ya1 gibi bak1m ürünleri de bir yere kadar saç1 toparl1yor. Saatlerini bunun için harcayan kad1nlara önerim kuaförünüze gidip keratin ve protein bak1mlar1ndan saç1n1za en uygunu hangisiyse yapt1rman1z. 0lk ba_ta biraz pahal1 gibi geliyor ama tüm dier bak1m malzemelerine harcad11n1z paraya göre daha uygun fiyata uzun süre (mesela 6 ayda bir yapt1r1rsan1z olur) ipek gibi saçlar1n1z oluyor. Ben boyadan yanm1_ saçlar1ma uygulad11m her türlü saç bak1m1 ürününü bir kenara att1m ve protein bak1m1 yapt1rd1m mesela. yan1klar1n büyük bölümünü kurtard1 diyebilirim.

Report this post to a moderator

New Post 04-08-2015 04:49 AM
Click Here to See the Profile for mimoza Click here to Send mimoza a Private Message Find more posts by mimoza Add mimoza to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting