Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Other Mobile Electronics > Manken ve Oyunculardan Güzellik S1rlar1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
mimoza
Member

 Manken ve Oyunculardan Güzellik S1rlar1

Güzellik ve bak1m konusuna çok fazla önem veren bayanlar özellikle Türk Ünlülerin güzellik s1rlar1 nelerdir bunu merak ederler. Ekran ba_1nda her gördüümüzde biz de onlar gibi olmal1y1z diye dü_ünerek bu i_in s1rr1 nedir ya diye kendimize sorar1z. Tabi, her güzellik s1rlar1 birbirinden farkl1d1r, _imdi sizlere birbirinden güzel Türk ünlülerin güzellik s1rlar1ndan bahsedeceim. Ebru ^all1n1n güzellik s1rlar1 aras1nda en önemli yeri spor tutuyor, art1k bunu bilmeyenimiz yok, birçok kilolu bayan televizyonda güzel mankenimizi takip ederek spor yap1p zay1flamaya çal1_m1_t1r. Ebru ^all1, günde 1-2 saat spor yap1yor, özellikle doumdan sonra platese ba_la*/*** hamilelik sonras1 eski formuna kavu_mak için epey ura_t1 ve ba_ar1l1 oldu. Güzellik için SPAn1n da çok önemli olduunu vurgulayan Ebru ^all1, masaj yapt1rmay1 da ihmal etmiyor. Cilt bak1m1, vücut bak1m1na ayr1 bir önem veriyor, vücuttaki ölü derilerin at1lmas1 için düzenli olarak hamama giderek kese yapt1r1yor. Makyaj da hayat1nda önemli yer kapl1yor, yaln1z makyajdan sonra cilt temizliini kesinlikle ihmal etmiyor. Düzenli olarak kulland11 cilt bak1m kremlerini ihmal etmeyerek cildini sürekli nemli tutuyor ve bu sayede her zaman canl1 bir cilde sahip oluyor. Ece Sükan gibi moda dünyas1n1n güzellik s1rlar1 içerisinde en önemli nokta sal1kl1 beslenme ve sakin bir ya_amd1r. Güne_li günlerde d1_ar1ya ç1kmadan önce mutlaka koruyucu kremlerini kullan1yor ve düzenli olarak cildini nemlendiriyor. Ece Sükan güzellii için her zaman doal _eyler ile beslenmeyi tercih ediyor. Kafein içerikli ve gazl1 içeceklerden mümkün oldukça uzak duruyor. Azra Ak1n güzellik s1rlar1 aras1nda önemli olan cilt tipine uygun bak1m kremleri yer al1yor. Cildini sürekli temizleyen güzelimiz cildine uygun nemlendirici kullanarak her daim 1_1ldayan bir cilde sahip oluyor. Sabahlar1 mutlaka kahvalt1 yaparak sal1kl1 besleniyor, ara öünlerde yal1 ve kalorisi yüksek besinler tüketmek yerine meyve, sebze ve s1k s1k su tüketiyor. Bunlar1n hepsi fiziksel _eyler, insan1n stresten uzak olarak mutlu bir hayat sürmesi de güzellik s1rlar1 için paha biçilemez bir durumdur. Selma Ergeç güzellik s1rlar1 için sabahlar1 uyand11nda buz gibi su ile du_ al1yor. Souk Ülkelerdeki insanlar1n güzelliklerini dikkate ald11m1zda gerçekten denemeye deer bir yöntem ama sal1k sorunlar1n1z varsa bu sizin için iyi olmayabilir. Dudak nemlendiricileri yerine doal nemlendirici olan bal1 kullan1yor, bal zaten birçok güzellik maskesinde ana malzeme olarak kullan1lmaktad1r. Birçok güzelimiz gibi Selam Ergeç de doal _eyler tüketmeyi tercih ediyor. Ebru Akel güzellik s1rlar1 için çok ilginç yöntemler deniyor. Eer sabah kalkt11nda göz altlar1nda fazla _i_ meydana gelmi_ ise hemaroid kremi sürerek bu dertten kurtuluyor. Sabahlar1 souk su ile elini, yüzünü y1ka*/*** kan dola_1m1n1 h1zland1r1yor. Yaz aylar1nda d1_ar1 ç1kmadan önce teninin uv 1_1nlar1ndan korumak için güne_ kremi kullan1yor. Ceyda Düvenci güzellik s1rlar1 için annesinin taktiklerini uyguluyor. Yemeklerden sonra ara öünlerde meyve yedikten sonra kalan meyvelerin sular1n1 yüzüne sürerek bak1m uyguluyor. Günde 2-3 litre su tüketip taze maydanoz yiyor. Güzel ki_ilerin pozitif dü_ünen insanlar olduuna inand11 için her _eye iyi yan1 ile yakla_maya çal1_1yor. Deniz Uur güzellik için her gün düzenli _ekilde yürüyor, bu sayede vücuttaki bütün kirler d1_ar1 at1l1yor. Eskiden kalma al1_kanl11 olan süt içmeye devam ederek cildinin sal1kl1 olmas1n1 sal1yor. Didem Üzel de güzellik için Ceyda Düvenci gibi pozitif dü_ünceyi benimsemi_. Her _eye olumlu yakla_arak mutlu olman1n cildi ve insan1 güzelle_tirdiini dü_ünüyor. Mecbur olmad1kça güne_e ç1km1yor ç1ksa da yüksek koruyucu içerikli güne_ kremlerinden kullan1yor. Ayda 1-2 defa hamam giderek vücudundaki cans1z derilerden kurtularak gözeneklerin aç1lmas1n1 sal1yor. LPG selülit tedavisini çok beendiini ve ihtiyac1 olduunda uygulatt11n1 söylüyor. Gamze Özçelik güzellik s1rr1n1 günlük cilt temizlii ve belirli periyotlarda uygulad11 cilt bak1mlar1na bal1yor. Özellikle saçlar1 kendisi için çok önemli, en iyi ürünleri alarak bak1m yap1yor ve kendini iyi hissettii _ekilde saçlar1n1 yap1yor. Yosun maskesini çok beeniyor ve olaanüstü bir yöntem olduunu dü_ünüyor. Nükhet Duru 50 ya_1n1 geçmesine ramen birçok güzele ta_ ç1kartacak kadar bak1m ve güzel. Ak_am yemeini hayat1ndan ç1karan güzelimiz her gün maydonoz suyu içiyor, düzenli _ekilde uyuyor ve zararl1 besinlerden uzak duruyor. A_k1n Nur Yengi düzenli olarak yatmadan önce makyaj temizliini yap1yor. Asitsiz maden suyu ile cildini düzenli olarak temizliyor, bunun doal tonik olduunu söylüyor. Mevsimsel meyve, sebze tüketerek hem genel sal11n1 hem de cilt sal11n1 koruyor. Y1llar1n eskitemedii Seda Sayann1n güzellik s1rr1 ise düzenli olarak masaj yapt1rmas1 ve düzenli uykudur. Ayr1ca klasik salatal1k maskesini de yapt1rarak cilt güzelliini koruyor. Ye_im Salk1m1n bebek gibi cilde sahip olmas1ndaki en önemli nokta zeytinyal1 sabun ile yüzünü y1kamas1 ve düzenli ac1badem kremi kullanmas1ndan geçiyor.

Report this post to a moderator

New Post 04-08-2015 07:05 AM
Click Here to See the Profile for mimoza Click here to Send mimoza a Private Message Find more posts by mimoza Add mimoza to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting