Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Adriana Lima'n1n Güzellik S1rlar1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Adriana Lima'n1n Güzellik S1rlar1

Brezilya ve güzellik deyince de, tabii ki akl1m1za Victoria Secret1n Melei Adriana Lima geliyor! Adriana Liman1n güzellii, bize dünyan1n en güzel ülkesi Brezilyay1 anlat1yor. Bakal1m, Liman1n güzellik s1rlar1 nelermi_? Brezilyal1 güzellii sizin için ne anlama geliyor? Brezilyada, belli bir güzellik anlay1_1 bulunmuyor ve vurgu, doal güzellik üzerine oluyor. Ama tabii ki Brezilyal1 kad1nlar, makyaj yaparak güzelliklerini yans1tmay1 seviyor. Güzellik hakk1nda Brezilyal1 kad1nlar1n bilip de dier kad1nlar1n bilmedii nedir? Brezilyal1 kad1nlara çocukluklar1ndan itibaren dikkatleri üzerlerine nas1l çekecekleri öretiliyor. Bu yüzden de genç ya_tan itibaren güzellik rutinlerine ba_lam1_ oluyorlar. Böylece ya_land1klar1nda bile her zaman güzel görünüyorlar. Brezilyal1 kad1nlar saçlar1na nas1l bak1yorlar? Brezilyada avokado maskeleri oldukça popüler. Avokado saç1 nemlendirirken, saça parlakl1k da kazand1r1yor. En klasik Brezilyal1 makyaj1nda neler olmazsa olmazd1r? Parlak turuncular, k1rm1z1lar ve pembeler... Brezilyal1 kad1nlar1n cilt tonunun olmazsa olmaz tamamlay1c1 renkleridir. Taze bir cilt ve parlak dudaklar, doal güzelliin ayr1lmaz parçalar1d1r. Cildiniz için yapt11n1z özel bir _eyler var m1? Günde en az 1 tane hindistancevizi suyu içiyorum. Cildime sal1k ve canl1l1k kat1yor. Ayr1ca Acai üzümü ve Acerola kiraz1 gibi yerli meyvelerin sular1 da muhte_em. Evde hangi güzellik ürünlerini tercih ediyorsunuz? Tabii ki doal ürünleri tercih ediyorum. fondöten Büyükannenizin size söyledii bir güzellik öüdü var m1? Eer cildin iyiyse, kendini güzel hissedersin ve herkese de güzel görünürsün.

Report this post to a moderator

New Post 05-07-2015 08:16 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting