Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > En Yeni GTA Oyunu
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 En Yeni GTA Oyunu

Grand Theft Auto V PC 0nceleme Her türden oyun severin bay1ld11 az say1da seri vard1r. 0_te bunlardan biri olan Grand Theft Auto serisi her bölümüyle birlikte ç1tay1 biraz daha yükseltti. Araba çalmak ve bize verilen görevleri yerine getirmek hiç bu kadar elenceli olmam1_t1. 1997den beri süren ve sat1_ rekorlar1 k1ran serinin _iddetten ötürü kimi zaman ele_tiri toplad11 ortada ama sat1_ rekorlar1 k1rmaya devam ediyor. 2001deki Grand Theft Auto III ile 3D geçi_i ya_an1nca serinin önü kesilemez oldu. Milyonlarca satan bu bölüm ve ard1ndan gelen Vice City, San Andreas ve Libery City Stories sonras1nda sat1_lar sürekli artt1 ve uzun beklemeden sonra 2008de gelen ve 25 milyon satan Grand Theft Auto IV ile HD kalitesinde görüntüler sunuldu. Bekleyi_ bir kez daha ba_lam1_t1 ve Grand Theft Auto V için 2013 sonuna kadar beklememiz gerekti. Esas1nda GTA IVün hemen sonras1nda 2009da yeni bölüm için kollar s1vanm1_t1 ve aç1klamaya göre binden fazla Rockstar çal1_an1 bu projeye atand1. 0ddialara göre yap1m maliyeti 265 milyon dolar1 a_arak rekor k1rd1. Oyun ilk ç1kt11nda tam da son nesil Sony PS4 ve Xbox One öncesindeki konsollara denk geldi. Bu oyun da sat1_ rekorlar1 k1rd1 ve ba_ar1s1ndan ötürü çok kez Y1l1n Oyunu seçildi. Grand Theft Auto olarak bilinen 16 ki_iye kadar çok oyunculu online mod ya_anan balant1 ve teknik sorunlardan ötürü çok kez güncellendi. Ard1ndan planlanan biçimde yakla_1k bir sene sonra, 2014 sonunda PS4 ve XO sürümleri geldi. 0_te bu sürümle birlikte grafik detaylar1 artt1r1ld1, oyun deneyimi iyile_tirildi ve içerik zenginle_tirildi. Son zamanlarda HD hale gelen ve pek fazla ilerleme olmadan tekrar servis edilen eski oyunlar moda ama yenilenen Grand Theft Auto V için durum hiç de böyle deil çünkü oyun zaten son derece ba_ar1l1yd1 ve birkaç ertlemeden sonra bu hafta sunulan PC sürümüyle birlikte daha da iyi hale geldi. Art1k PC ortam1nda çok iyi bir ekran kart1na gerek kalmadan ak1c1 biçimde Full HD çözünürlükte oynamak mümkün ve sisteminiz iyiyse 4K Ultra HD deneyimi de elde edebilirsiniz. Bir dier ilerleme eklenen FPS modu yani TPS olarak omuz üstünden izlemek yerine bizzat kendiniz aksiyonun içine dalabilirsiniz. Bu durumda deneyim daha gerçekçi oluyor ve oyunu daha fazla ciddiye al1yorsunuz. Araba, motorsiklet, helikopter ve hatta uçak kullan1rken de bu seçenek var. Ayr1ca araç ya da yürüyü_ modlar1nda yapt11n1z mod seçimi haf1zada kal1yor ve sürekli dei_tirmeniz gerekmiyor. forum donan1m PC sürümüne bakt11m1zda radyo olarak seçilebilen oyun içi _ark1 seçeneklerinin artt11n1 da görüyoruz. Seslendirme ve diyaloglar son derece gerçekçi ve ba_ar1l1. Sürükleyici görevler içeren oyunda yeni sürümle birlikte silah ve araç seçenekleri de artt1r1lm1_. 0lgi çeken bir yenilikse oyun içindeki görüntü yakalam özellii. Bunu kullanarak oyun deneyiminizi video klibe dönü_türebilirsiniz. Online ortamdaki güncelleme sayesinde 16 yerine 30 kullan1c1 desteklenir hale geldi ve karakter tasarlama imkan1 veren motor iyile_tirildi. Daha önceden PS3 ya da Xbox 360 ile oynam1_san1z karakteri ve ilerleme durumunu aktarabilirsiniz. Elbette online mod herkese göre deil ve epey zorlu. Al1_ana ve örenene kadar çok kez ba_a dönebilirsiniz. forum Kaliforniya haritas1 esas al1narak modellenmi_ olan San Andreas geni_ bir harita sunuyor. Tek oyuncu modunda Michael De Santa, Trevor Philips ve Franklin Clinton ad1ndaki üç karakter bizlerle ve görevine göre ideal olan karakterleri seçip bunlar aras1nda geçi_ yapabiliyoruz. Her karakterin belirli üstünlükleri var ve oyunda ilerledikçe daha iyi hale geliyorlar. Bu oyunun olmazsa olmaz1 araba kullanmak ve silahl1 çat1_malar. Ate_ etme s1ras1nda siper alabilir ve taktik geli_tirebiliriz. Yaralanma durumu olursa sal1k deerimiz azal1yor ve çok fazla dü_erse hastaneye gidip bunu yükseltmemiz gerekiyor. Aksine sab1kam1z artt1kça polis daha inatç1 biçimde pe_imiza tak1l1yor. Cep telefonumuzu kullanarak ileti_im kurabiliyoruz. Oyun içindeki parayla ev, araba, silah vb almak mümkün. Oyun son derece elenceli ve macera dolu. Y1l1n Oyunu olmay1 hak eden Grand Theft Auto V sizleri bekliyor.

Report this post to a moderator

New Post 05-20-2015 03:13 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting