Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Yaz makyaj1 nas1l olur?
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Yaz makyaj1 nas1l olur?

Yaz1n çok s1k kulland11m1z bir kli_e olan güne_ kremi kullan uyar1s1n1n ötesindeki saç, doal makyaj ve cilt bak1m önerilerimize göz at1n. Tüm bölgelere uygulanan kuru f1rça tekniini duydunuz mu? Süper model Miranda Kerr buna gerçekten güveniyor. Du_ s1ras1nda doal k1llardan yap1lm1_ bir vücut f1rças1 kullan1n; bu f1rça ölü deri hücrelerini daha h1zl1 ar1nd1r1r, cildin daha yumu_ak, s1k1 ve parlak olmas1na yard1mc1 olur. F1rça ile ovalamaya ayaklardan ba_lay1n; s1k1, k1sa darbelerle yukar1 doru ç1k1n ve du_tan sonra da cildinizi nemlendirin. H2o Oasis Body 24 Hour Hydrator, 24 saat boyunca cildi nemli tutar. Biyoaktif Deniz suyu temel mineralleri, enzimler ve antioksidanlar ile cildi yeniler ve besler. Sonras1nda bacaklar1n1z1n üst k1s1mlar1n1n ve kollar1n1z1n nas1l da daha iyi göründüüne _a_1racaks1n1z! Haftada bir tekrarlay1n. Ayr1ca Nars Body Glow ile cildinize doal bir par1lt1 katabilirsiniz. Çikolata renkli p1r1lt1lar içeren bu çok amaçl1 güzellik ya1 cildi yat1_t1r1r ve nemlendirir. 0yi bronzla_m1_ bir cildi severiz ancak bu sizi güne_ yan1klar1ndan korumaz. O yüzden her daim koruma faktörlü güne_ kremlerinden kullanmal1s1n1z. Bizim favorilerimizden biri olan Shiseido Expert Sun Aging P Lotion Plus SPF30, suya dayan1kl1, cilt için güçlü bir koruma salayan yenilikçi bir güne_ losyonu. Cildi kuruluk, oksidasyon ve DNA hasar1ndan koruyan içeriklere sahip. En büyük özellii de ter veya suyla temas halinde pozitif tepki vererek ekstra güçlü koruma salayan WetForce Teknolojisi ile formüle edilmi_ olmas1. Dorusu, ne yaparsan1z yap1n selülitleri tamamen yok edemezsiniz (lanet genetikler!) ama görüntüsünü aza indirebilirsiniz. Plaj günlerine haz1rlanmak için kalçalar1n1za, karn1n1za veya üst kollar1n1za 20 dakika boyunca haftada iki kez güçlü biçimde masaj yap1n; dola_1m1 artt1rmak için masaj f1rças1 kullan1n. Selülitle sava_ta Valmont C. Curve Shaper vücut kremi oldukça etkili bir ürün. Lipozomlu DNA içerii sayesinde ya_lanma kar_1t1 bir etki sunarken vücudu _ekillendiriyor ve sarkm1_ bölgeleri toparlayarak s1k1la_t1r1yor. Sadece selülit ve sarkman1n meydana geldii yerlere bölgesel olarak uygulanan ürünün amac1 ya hücrelerini dönü_türüp saf hücreye çevirerek ya ve yalanmaya bal1 selülit olu_umunu kökten durdurmakt1r. Aynan1n önünde ç1plak tene bolca krem sürmek herhangi bir noktay1 kaç1rmaman1z1 salamakla kalmaz ayn1 zamanda giyinmeden 20 dakika önce kurumaya b1rakman1z mayoya krem bula_mas1n1 da engeller. Güne_ kremleri her iki saatte bir tekrar uygulanmal1d1r. Bir de her suya girdikten sonra... Saçlar1n1z güne_ yan11 olamaz ancak güne_ yine de saç1n1z1n renginizi tahrip edebilir ve saç uçlar1n1z1 kurutabilir. Mutlaka güne_ten koruyucu bir saç spreyi kullan1n. Bu sprey saçta kalkan görevi görerek, nemlendirmeye ve onarmaya yard1m eder, ilaveten yumu_akl1k ve parlakl1k ekler. Bu spreylerin en iyi yan1 ise tek ba_1na veya dier tüm saç ürünleriyle kullan1labiliyor olmas1d1r. makyaj videolar1 Eer bir havuz ya da plaja gidiyorsan1z, makyaj sanatç1s1 Christy Coleman, rutininizi be_ ürüne indirgemenizi öneriyor. Güne_ kremi uygulad1ktan yar1m saat sonra fondöten (Shiseido Sun Protection Liquid Foundation SPF30), krem all1k (Make Up For Ever HD Blush), elmac1k kemikleri ve göz kapaklar1 için ayd1nlat1c1 (Nars Illuminator Copacabana), kirpik k1v1r1c1 (Nars Eyelash Curler) ve SPF'li dudak balm1ndan (Shiseido Sun Protection Lip Treatment SPF20) olu_an makyaj1n1z1 uygulay1n. I_1lt1l1 ve parlak görünümlü rujlar1n1z1 evde b1rakman1zda yarar var çünkü UV etkisini artt1r1p hassas dudak derinize zarar verebilirler. Seyahat için uygun güne_ kremleriniz, spreyleriniz, geni_ uçlu bir tarak, güne_ gözlüü ve _apkan1z1 yan1n1zda bulundurun.

Report this post to a moderator

New Post 06-15-2015 03:06 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting