Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Araç kiralama hakk1nda...
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Araç kiralama hakk1nda...

Günübirlik rent a car, giderek popülerlik kazanan bir araç kiralama yöntemidir. Bu yöntemde, arac1 bir günlüüne kiralar ve kulland1ktan sonra teslim edersiniz. ^ehir içi ve i_ hayat1 için çok uygun deildir, zira _ehir içinde kimi zaman youn trafikte neredeyse kira süresi kadar zaman geçirirsiniz! Ancak, tatil yöreleri için kaç1r1lmayacak bir f1rsatt1r. Uzun zamand1r görmek istediiniz antik _ehre h1zla ve güvenle gidip gelebilmenin en rahat yolu, günübirlik rent a car antalya yöntemidir. Sabah arabay1 kiralar, gün boyu kullan1r, ayn1 ak_am da teslim edersiniz. Hem tatilinizi yapm1_, hem de tarihi mekanlar1 gezmi_ olursunuz. Üstelik, uzun vadeli araç kiralamaya göre daha ucuz bir yöntemdir, hatta kimi zaman kalabal1k gruplar için toplu ta_1ma ücretine denk gelmektedir. Bu popülerlik ve pratiklik, günlük rent a car i_ini yapan çok say1da firman1n ortaya ç1kmas1na neden olmu_tur. Popüler olan her i_te olduu gibi, bu i_te de kaçak çal1_an ve mü_teri memnuniyetini göz önüne almayan pek çok firma mevcuttur. Elenmeniz gereken tatil deneyiminizde keyfinizin kaçmamas1 için, kiralama yapmadan önce ilgili firman1n resmi olup olmad11n1 kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Resmi bir firma, gerekli izin ve lisanslar1 alm1_ bir firmad1r ve sizin güvenliinizi her _eyin üzerinde tutar. Örnein, güzergah1n1z üzerindeki anla_mal1 olduu servis ve ustalar1 dahi sizlere bildirir. Böylelikle, bir sorun ya_aman1z haline bilmediiniz bir _ehirde sahipsiz kalmazs1n1z. Kaçak bir firma ise, ya_ayaca1n1z sorunlarla hiçbir _ekilde ilgilenmeyecek ve sizi yapayaln1z b1rakacakt1r. Günübirlik antalya araç kiralama i_leminde, kiralayaca1n1z arac1 muhakkak önceden kontrol ediniz. Bu kontrolü hem d1_ kontrol (kaporta üzerinde çizik, göçük, vuruk var m1 diye) hem de iç kontrol (koltuklarda ve güvenlik donan1m1nda sorun var m1 diye) _eklinde gerçekle_tirmenizde fayda vard1r. Gerekliyse, muhakkak çocuk koltuu da talep ediniz, bu husus yasal bir zorunluluktur. Günübirlik rent a car, yasal firmalar tercih edildiinde hiçbir sorun ya_amayaca1n1z, aksine tatil keyfinizi art1racak bir etkinliktir, gönül rahatl11yla gerçekle_tirebilirsiniz.

Report this post to a moderator

New Post 06-24-2015 04:01 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting