Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Technical and System Design > Mortal Kombat efsanesi devam ediyor...
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Mortal Kombat efsanesi devam ediyor...

25 sene kadar önce popüler olan ve gençlerin ak1n edip harçl1klar1n1 harcad11 atari salonlar1nda en çok ilgi gören oyunlardan biri Street Fighter idi. Evinde bilgisayar ya da konsol olmayan her ya_tan merakl1 için ilginç bir dönem ba_lam1_ ve uzakdou sporlar1 da popülerle_mi_ti. Ard1ndan 1992 y1l1nda rakip olarak görülen Mortal Kombat yani ölümcül dövü_ oyunu geldi. Her ne kadar detayl1 olmayan iki boyutlu görüntüler içerse de kanl1 sahneler, kombo hareketler, bitirme darbeleri ve seslendirme ak1llarda yer etti. Ard1ndan serinin yeni oyunlar1 geldi ve beeni gören ilk üç bölümü içeren Trilogy bölümü 1996da belirdi. O dönemde art1k evlerde oyun oynar hale gelmi_tik ve 1997de gelen MK4 ile üç boyuta geçtik. Farkl1 konsollar için gelen farkl1 MK oyunlar1ndan sonra 2011de önemli bir an gerçekle_ti ve Mortal Kombat serisi ba_a döndü. 0lk üç oyundaki konuyu ele alan bu oyun epey ilgi gördü ama ba_ta sadece PS3, Xbox 360 ve Vita ile oynanabiliyordu. PC kullan1c1lar1n1n bekledii ve DLCleri de içeren Mortal Kombat Komplete Edition ise 2013de geldi. Her oyuncunun stiline uyan seçenekler Yeniden ba_a dönen seride Mortal Kombat Komplete Editiondan sonraki ad1m1 bu hafta da1t1ma sunulan Mortal Kombat X temsil ediyor. X denmesinin sebebi ana serideki onuncu oyun olmas1. Üç boyutlu ve doal olarak son derece net görüntüler içeren yeni oyunda klasik biçimde iki karakter dövü_üyor ve kazanmaya çabal1yor. Her karakterin farkl1 güçleri, kombolar1 ve rakibi bitirme stilleri var. Bu bölümle birlikte sekiz tane yeni karakter eklenerek toplam say1 24 oluyor ve DLC ile dierleri eklenebiliyor. Daha da iyisi art1k karakterleri üç farkl1 versiyonla seçebiliyoruz ve örnein k1l1çla dövü_ebiliyor ya da dier versiyonda ba_ka güçlerden destek alabiliyoruz. Sonuç olarak tüm oyuncular1n ilgisini çekecek ve tarz1na uyacak bir seçenek mutlaka var. Önsipari_ geçenlere dört kollu Goro karakterini sunan DLC hediye edilmi_ti. Önceki bölümden devam eden Ermac, Jax, Johnny Cage, Kano, Kenshi, Kitana, Kung Lao, Liu Kang, Mileena, Quan Chi, Raiden, Reptile, Scorpion, Shinnok, Sonya Blade, Sub-Zero yan1na Cassie Cage, DVorah, Erron Black, Ferra & Torr, Jacqui Briggs, Kotal Kahn, Kung Jin ve Takeda Takahashi eklendi. teknolojik geli_meler Oyun deneyimi Bir önceki bölümde tan1t1lm1_ olan X-Ray hareketi sürüyor. Sniper Elite oyunundakine benzer biçimde darbe anlar1nda rakibin vücudunda gerçekle_en etki sanki bir röntgen filmi çekilmi_cesine en detayl1 biçimde görülebiliyor. Enerji çubuu da devam ediyor. Bunun bir getirisi dövü_ s1ras1nda stratejik kararlar alabilmek. Örnein enerjiyi saklay1p zay1f bir anda rakibi indirebilirsiniz. Benzer durum kombolar ve özel ataklar için de geçerli. Oyun s1ras1nda görüntüler son derece ak1c1 ve tak1lma yok. Güçlü bir PC kullanmasan1z da yüksek fps deerleri elde edebiliyorsunuz. Yeni özelliklerden biri Injustice: Gods Among Us1 hat1rlat1r biçimde çevresel etkile_im. Etraftaki nesneleri silah niyetine kullanabilir ve atlama gibi hareketlerde destek alabilirsiniz. Böylece oyun s1ras1ndaki seçenekler art1yor ve yarat1c1 olanlar avantaj elde ediyor. Dier yandan sondaki bitirme hareketlerini gerçekle_tirmek için bas1lacak tu_ kombinasyonlar1n1 örenmekte zorlan1yorsan1z oyun içi sat1n almalarla basitle_tirebiliyorsunuz ki bir nevi hileye giriyor. facebook haberleri Görsel kalite En ba_tan söylemek istiyoruz ki Mortal Kombat serisindeki en görkemli oyun bu olsa gerek çünkü karakterlerin modellemeleri, arka plan görüntüleri, dövü_ler s1ras1ndaki efektler birinci s1n1f. Aralarda gösterilen videolar da ba_ar1l1 biçimde haz1rlanm1_. Dier yandan elbette bu bir Mortal Kombat oyunu ve çou görüntü kanl1. Sadece yeti_kinler için uygun olan MKX genelinde vah_i görüntüler bizlerin kar_1s1na ç1k1yor ve bitirme sahneleri pes yani dedirtiyor. Bu anlar1n baz1lar1 elendirici ve komik ama durum oyuncudan oyuncuya dei_ebilir. Oyunda çok say1da mod var. Tek oyunculu Arcade, hikaye, antrenman, kuleler ve çok oyunculu modlar beeni kazan1yor. Yakla_1k 5 saat süren hikaye modu etkileyici ve özellikle seriye yabanc1 olanlar için bilgilendirici. Karakterleri tan1ma f1rsat1 elde edeceksiniz. Oyun içindeki puanlar1 harcad11n1z Krypt deneyimi de ilgi çekiyor. PC, Xbox One, PS4 sürümleri ç1kan ve PS3 ile Xbox 360 sürümleri yaza kalan oyunu DVD olarak sipari_ edebilirsiniz

Report this post to a moderator

New Post 07-02-2015 03:00 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting