Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > CarStereo.com Lobby > Yelek Modelleri Bahara Damga Vuracak
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Yelek Modelleri Bahara Damga Vuracak

Yeni sezonun kap1m1z1 çalmas1na az bir süre kalm1_ken, yeni trendlerden haber vermemek olur mu hiç? 2016 ilkbahar-yaz sezonuna ait koleksiyonlar1 incelediimde c1v1l c1v1l, s1cac1k ve bol enerjili bir yaz mevsiminin, k1p1r k1p1r, capcanl1 bayan modas1n1n bizleri beklediini görüyorum. Pötikarelerin, çiçek desenlerin, püsküllerin sokak modas1nda zirve yapaca1n1, bol pantolonlar1n, denim kuma_lar1n, militer k1yafetlerinse varl1klar1n1 ayn1 _ekilde devam ettireceklerini söylersem, yanl1_ olmaz. Bu bile beni heyecanland1rmaya yetmi_ken, 2016 ilkbahar-yaz bayan modas1nda varolacak trendlerin tamam1n1 okumaya ne dersiniz? Bu yaz1n en popüler deseni pötikareler. Pastel ve canl1 tonlarda kar_1m1za ç1kacak olan bu sevimli kareler hem _1k hem de spor kombinlerinizde yer alacaklar. Bohem rüzgar1n1n esmedii bir sezon dü_ünülemez. Hele ki, mevsimlerden yazsa, festivaller ve konserler için gün say1yorsak. Tasar1mc1lar bu y1l bohem stilini gece k1yafetlerine de ta_1yarak, farkl1l1k yaratmay1 ba_ard1lar. Geçen yazdan beri süre gelen bol pantolonlar trendi 2015 ilkbahar-yaz sezonunda da devam ediyor. Pantolon boylar1nda biraz daha k1salma görüyoruz. Hatta baz1 tasar1mc1lar pantolon etek formlar1na koleksiyonlar1nda oldukça fazla yer veriyorlard1. Yazl1k süetler 2016 ilkbahar-yaz sezonunun favorilerinden olacak. Elegan duru_la bütünle_en süetleri eteklerde, bluzlarda, ceketlerde görürken, k1yafetleri hareketlendiren detaylar olarak da kar_1m1za ç1k1yorlar. Denim kuma_lar olmadan ne k1_ geçer ne yaz! Önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonunda da denimim olmadan asla diyeceimiz kesin. Art1k denim parçalar ta_1d1klar1 farkl1 ayr1nt1larla öne ç1k1yor olacaklar. Çiçek desenler 2016 ilkbahar-yaz aylar1n1n enerjisine enerji katacak. Çiçek boyutlar1n1n oldukça büyüdüü de bir gerçek. Püsküllerin yine kar_1m1za çok ç1kaca1 bir yaz mevsimi bizi bekliyor. K1yafet detaylar1nda gördüümüz püsküller, aksesuarlar1m1z1 da etkisi alt1na alacak. Uzakdou k1yafetleri kimonolar ve onlar1 balayan obiler, tasar1mc1lar1n bu y1l ilham kaynaklar1ndan oldular. 2016 ilkbahar-yaz sezonunda uzakdou esintilerini sokaklarda görünce _a_1rmay1n. Askeri temal1 k1yafetler ve asker ye_ili kombinler tasar1mc1lar1n gözdesiyken, bej tonlar1nda yine üniforma görüntüsünü and1ran, büyük cepli ceketler ve elbiseler de 2016 ilkbahar-yaz sezonunda maskülen stillerle kar_1m1za ç1k1yor. Tasar1mc1lar "navy is the new black" diyor 2016 ilkbahar-yaz sezonunda. Yaz mevsimi için koyu bir renk olsa da, ba_tan a_a1 lacivert kombinleri sokak modas1nda çok göreceiz. Yaza en çok yak1_an renk "beyaz". Beyaz danteller, _ifonlar ve pamuklular ile romantik ve zarif yaz stilleri olu_turabilirsiniz. Rengini güne_ten alan sar1, 2016 ilkbahar-yaz sezonunda içinizi 1s1tacak. Sar1n1n en canl1 tonuna gard1robunuzda _imdiden yer aç1n. Yine her sezon mutlaka kar_1m1za ç1kan monokrom kombinler, bu y1l1nda olmazsa olmazlar1ndan. Siyah ve beyaz1n muhte_em uyumu sokaklar1 süsleyecek. Transparan detaylarla hem cazibeli hem de _1k kombinler yaratabileceiniz bir yaz mevsimi sizleri bekliyor. Geçen sezondan gelen bu trendin daha uzun bir süre listelerde yer alaca1 kesin. Yelek modelleri bir süredir gözümüze s1kl1kla çarpan parçalardan asl1nda. 2016 ilkbahar-yaz sezonunda da varolan bu parça, uzun modelleriyle dikkat çekiyor. Kat kat giyinmenin farkl1 bir _ekli olan elbise üzerine etek trendi, ç1lg1n stillerden ho_lanan, s1rad1_1 görünmeyi seven moda tutkunlar1n1n favori trendlerinden olacak. Geçen yaz sezonunda s1kça gördüümüz gömlek elbiselere yeni sezon koleksiyonlar1nda hala yer veren tasar1mc1lar var. Yaz s1ca1 için kullan1_l1 bir parça olan gömlek elbise ile rahat stiller olu_turabilirsiniz. Polo yakalar 2016 ilkbahar-yaz sezonunda triko bluzlarda ve penye ti_örtlerde kar_1m1za ç1k1yor. Tek omuzu aç1kta b1rakan, çapraz modeller yaz aylar1nda popüler olacak. Bu tarz kesime sahip elbise ve bluzlardan edinmenizi öneririm. Püsküllerden sonra tüyler de 2016 ilkbahar-yaz bayan modas1nda varl11n1 sürdürüyor. Gerçek tüylerin kullan1ld11 parçalar1n d1_1nda, _ifon kuma_lardan kesilen parçalarla ku_ tüyü görünümünü veren tasar1mlar da 2015 ilkbahar-yaz koleksiyonlar1nda göze çarp1yor. Spor ayakkab1lar günlük ya_ant1m1z1n tam merkezinde yer al1yorlar. ^ehrin ko_u_turmacas1nda topuklu ayakkab1larla ba_a ç1kmak oldukça zor. Bu durumda _1kl11ndan taviz vermek istemeyen bayanlar için, tasar1mc1lar ve markalar her sene birbirinden _1k ve rahat sneakerlar üretiyorlar. Gündüz _1kl11n1 bu ayakkab1larla yakalamak oldukça kolayken bir de art1k gece k1yafetlerimizin alt1na tasarlanan spor ayakkabi modelleri var! Puantiye deseni çiçek ve pötikarelerden sonra dikkat çeken bir dier desen. Baz1 tasar1mc1lar1n yer verdii puantiyeleri 2015 ilkbahar-yaz sokak modas1nda s1kl1kla göreceiz. Bu desenle asi ruhu yans1tarak farkl1 stiller de olu_turabilirsiniz. 2016 ilkbahar-yaz sezonunda 70'ler modas1na geri dönüyoruz. Nostaljik esintilere sahip k1yafetler podyumda yer al1rken, neden sokaklara da bu güzellii ta_1mayal1m?

Report this post to a moderator

New Post 03-17-2016 08:50 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
Stripedss, from Hampton, GA. RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting