Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Video & Multimedia > SEO için Backlink
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 SEO için Backlink

Sitemizin ismini duyurmak biraz da hit kazanmak ve belki gerçek amac1m1z olmasa da backlink için link in_as1 _artt1r. Sonuç olarak internette kendimize yer edinmi_ oluruz. Neden amac1m1z backlink deil diyenler için; backlink kavram1 _u an özellikle ülkemizde ve genel olarak dünyada tamamen yanl1_ anla_1lm1_ bir kavramd1r. 0nsanlar rastgele ald1klar1 backlinklerin sitelerine itibar kazand1raca1n1 zannetmektedirler. Oysa durum tam tersidir. Rastgele ald11n1z backlinkler size uzun vadede zarar vermektedir. Bu yüzden link in_as1nda olaya backlink gibi bakmamak doru olacakt1r. Biz SEO için bir yere linkimizi b1rak1p o linkten insanlar1n sitemize gelmelerini ve o linkten sitemizin ismini görmelerini amaçl1yoruz. En son video ve resim payla_1m1 yöntemiyle link b1rakmaktan bahsettik. Örnein Youtube sitenizde payla_t11n1z konularla ilgili ilginç bir video yüklediniz ve bilgilendirme bölümüne daha fazla videoyu sitemizde bulabilirsiniz _eklinde bir not ekleyip sitenizin linkini verdiniz. Bu durumda çok salam bir link vermi_ oluyorsunuz. Sebebi ise Youtubeta ki o videoyu videonun konusuyla ilgili bir insan izleyecektir. 0lgili insan muhtemelen o videodan daha fazlas1n1 görmek isteyecek ve verdiiniz bilgiden sitenize eri_ecektir. Sitenizde ilgilendii konular1 görünce çok daha fazla zaman geçirecektir. Bu insanlar1n ilgisini çekecek bir yöntemdir. Cep telefonlar1ndan m1 bahsediyorsunuz. O halde en çok sat1lan 10 cep telefonu, en pahal1 10 cep telefonu, en ucuz 10 cep telefonu en sevilen 10 cep telefonu _eklinde listeler yap1p insanlar1n ilgisini çekebilirsiniz. Dier blog yazarlar1n1n görü_lerine önem verdiinizi vurgulay1n ve onlar1n görü_lerinden yola ç1karak yaz1lar1n1za yön verin. Bu sayede blog yazarlar1n1n ilgisini çekmi_ olursunuz. Kendisine önem verdiini hisseden blog yazarlar1 o yaz1y1 mutlaka payla_acakt1r. Dizinler link in_am1z için vazgeçilmez yerlerdir. Basit bir _ekilde linkimizi, ismimizi ve içeriimizin özetini dizinlere b1rakabilir ve basit bir _ekilde reklam1m1z1 yapabilirsiniz. Baz1 dizinler sitenize kod eklemenizi de istemezler bu tip dizinlerde mutlaka link b1rak1n. Bunun yan1nda baz1 sitelerden linkte sat1n alabilirsiniz. Linkinizi bir yaz1da payla_mak ya da widget olarak yay1nlamak için ücretli hizmet veren bloglar bulabilirsiniz. Ziyaretçi say1lar1 da önemli olduundan sitenizin içeriine yak1n bir blogdan bu i_lemi yapabilirseniz backlinkte elde etmi_ olursunuz. SEO nedir diye soranlar için sosyal alar1n link in_as1na ve ismimizin reklam1na çok büyük katk1s1 vard1r. Bir link sat1n almak kadar etkili olmasa da anl1k olarak bize faydas1 dokunur. Sitemizin içeriini mutlaka sosyal medyada payla_mal1y1z. Uygun eklentiler kullanarak payla_1m1m1z1 okuyan insanlar1nda kendi sosyal profillerinde payla_1m yapmas1na izin vermeliyiz. Bu _ekilde içeriimiz ve ismimiz h1zla yay1lacakt1r. Link in_am1za bir kat daha ç1km1_ olaca1z.

Report this post to a moderator

New Post 04-18-2016 03:42 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. 2rgrbn, from Long Beach, CA. torawi01, from Corpus Christi, TX. neosan, from vancouver, WA. Stripedss, from Hampton, GA. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting