Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
OnlineCarStereo.com
The best and biggest selection of mobile audio/stereo, multimedia/navigation and accessories at the lowest prices! Kenwood, Pioneer, Rockford Fosgate, JVC, Sony, Clarion, Jensen, Infinity, Kicker and more...
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > Head Units > 2016 Yaz Modas1 0puçlar1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 2016 Yaz Modas1 0puçlar1

Yaz geldi; _apka modelleri, güne_ gözlükleri sokaklarda görünmeye ba_lad1. Biz de sizin için bu yaz neler moda olacak ara_t1rd1k. 0nce ask1l1 slip elbiseler, bu yaz1n vazgeçilmez kilit parçalar1ndan olacak. Gecelii and1ran, çounlukla ipek saten kuma_tan ve dantel detaylar1yla dikkat çeken ask1l1 elbiseler, romantik bir görünüm için ideal. Beyaz1n en doal halini 2016 ilkbahar-yaz sezonuyla ba_tan ayaa hissedeceiz. Gece ya da gündüz, dantelli ya da _ifon... Her _ekilde beyaz parçalar önünüze ç1kacak. Beyaz, yaz aylar1nda kendinizi serin hissedebilmeniz için en iyi seçenek. Cut out modas1 devam ediyor, küçük pençeler özellikle seksi elbiselerde ön plana ç1karken cesur ve iddial1 parçalarda cut out geçi_ler görülmeye deer. Delikli file kuma_lar, yaz1n tenimize hava ald1racak. Yeni sezonda delikli havadar kuma_lar, sportif parçalara seksi bir hava kat1yor. Eskitmeyle y1prat1lm1_ kuma_lar, yeni sezonda da vintage a_k1m1z1 kabart1yor. Eskitilmi_ kuma_lar denim, deri ya da keten materyalleriyle 2016 ilkbahar-yaz sezonunda dikkat çekiyor. Zamans1z tarz1yla gömlekler, bu yaz modern formlar1yla kar_1m1zda. K1sa kollu beyaz, volanl1 omuzlar1 aç1k modeller, Oxford gömlekler, deri V yakal1 y1rtmaç detayl1 olanlar yeni sezonda yine kurtar1c1. püsküllerBahar sezonunda bohem lüks trendin uzant1s1 olan ip ve püsküller zarafetin simgesi oluyor. Aksesuvar olarak püsküllü sandaletler, yine sezonun favori parçalar1ndan. Jeanlerin muhte_em dönü_üne _ahit oluyoruz. Jeanlerde yüksek bel modas1 yeni sezonda devam ederken, ceket ve bluzlarda lazer kesimler, floral bask1lar, çiçek aplikler ve f1rf1r detaylar1 denim kuma_1 ba_ka bir mertebeye ta_1yor. Midi ve mini boylar1 bir kenara b1rak1p bu yaz upuzun maksi boylara Merhaba diyoruz. Maksi elbiseler ve eteklerle bahar1n romantik havas1n1 üzerinizde ta_1y1n. Renksiz bir yaz dü_ünülemez. Gökku_a1 renklerinin neon tonlar1, 2016 ilkbahar-yaz sezonuyla yine ba_1m1z1 döndürüyor. Bu yaz gard1robunuza capcanl1 renkleri dahil etmeyi unutmay1n. Ve renkli gunes gozlukleri aras1ndan seçeceiniz bir parça bu kombini tamamlayacakt1r. Bu yaz1n dekoltesi ne diye sorarsan1z cevab1m1z Omuz olacak. Göüs üzerini kaplayan omuzlar1 tamamen aç1kta b1rakan elbiseler, dantel ve f1rf1rlarla romantik bir siluet olu_turuyor. Dü_ük omuzlu, omuz dekolteli elbise ve üstlerle kendinizi yeterince seksi hissedeceksiniz. ^imdiden omuz ve s1rt çal1_makta fayda var! Casual rahatl1k birkaç sezondur moday1 etkisi alt1na al1rken, önümüzdeki yaz için tasar1mc1lar özgür ve rahat görünümleri koleksiyonlar1na ta_1d1. Bol pantolonlar, sala_ üstler, tiril tiril elbiseler, rahat sandaletler, serin kuma_larla bu yaz özgürce sokaklarda dola_abilirsiniz. Yaz1n bir ba_ka olmazsa olmaz1 kontrast blok renkleri bir arada kullanma sanat1. 2016 bahar1n1n en soft renkleriyle en canl1 tonlar1 bir araya gelip tasar1mlara zarif ve modern bir dokunu_ b1rak1yor. Bu sezon tasar1mc1lar, _effaf tasar1mlar1yla içi d1_1 bir olan bir sezon haz1rlam1_lar. Ayakkab1dan çantaya hatta sapka modelleri ne kadar s1çrayan _effaf tasar1mlar zarif bluzlarda da kar_1m1za ç1k1yor. Ayr1ca yeni sezonda _effaf PVC malzemeden haz1rlanan çantalar da popülerliini devam ettiriyor. Uçuk soft tonlardaki pembeler, sezonun han1m han1mc1k zarif çizgisiyle muhte_em örtü_üyor. Sadece k1yafetlerde deil uçuk pembe tonlar1ndaki aksesuvarlar bu yaz1n favori renk skalas1na gönderme yap1yor. 2016 ilkbahar-yaz koleksiyonlar1ndaki geleneksel tav1r, Viktoryen dönem ile koleksiyonlara ta_1nd1. F1rf1r yakal1 uzun elbiseler, kabar1k omuzlar, çiçek desenler, ince danteller, yaka kol ve eteklerdeki ince i_lemeler, f1rf1rlar bu görkemli dönemi an1msat1yor. Maskülen tarz1 benimseyenler, bu yaz kenara çekilebilirler. Tasar1mc1lar bu bahar1n tamamen feminen olmas1n1 istediler ve ba_ard1lar. Uçu_an kuma_lar, 60lar1n zarif tarzlar1, feminen aksesuvarlar ve romantik detaylarla zarafet çizgisini bir ad1m öne ta_1yoruz.

Report this post to a moderator

New Post 05-31-2016 03:17 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. hiace11, from , AL. chuyler1, from , MA. Rol886, from Rockaway Beach, NY. 2rgrbn, from Long Beach, CA. tjsaudio, from anytown, MI. lessismorespl, from da' Nasty, MI. neosan, from vancouver, WA. danthesk8er, from , AL. chosmo, from Austin, TX. punkroc719, from Winchester, VA. pksimon28, from Plainfield, IL. OnYrMrk, from Oklahoma City, OK. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. Dayton605, from Dayton, TX. reagan1, from Rowlett, TX.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting