Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource for radio,speakers, MP3, amps, subwoofers, box enclosures, IASCA,DB Drag Racing, USACi and MECA events Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource  Welcome to CarStereo.com the Internet Guide to Car Audio Car Stereo is the #1 Car Audio Online ResourceMY ACCOUNT   
Car Stereo is the #1 Car Audio Online Resource
SonicElectronix.com - 1-877-BUY-SONIC
Up to $30.00 in FREE custom install kits on select car stereos. Largest selection online, great prices, Daily Deals and FREE shipping on most products. We are an authorized dealer for Infinity, JBL, JVC, Kicker, MTX, Vibe, RE Audio and others.
Car Audio Black Friday Sales!
Message Forums Car Stereo Message Forums > > Erkek Plaj Modas1
Go Back Pages (1): [1]
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
sabunkopugu
Member

 Erkek Plaj Modas1

Plaj mevsimine geldik say1l1r! ^imdi art1k tatil planlar1n1, tatil stiliyle tamamlama zaman1! Bir süredir plaj _1kl11 kad1nlar1n tekelinde& Ama art1k erkekler de plaj stillerine önem veriyor. Tabii onlar1n tercihi , seçtikleri mayonun trendy ve _1k olduu kadar rahat da olmas1. Erkeklerin kesinlikle uzak durmas1 gereken parçalar, slip mayo ve kolsuz t-shirt veya atletler. Birinci madde konusunda fazla tart1_ma ya_ayaca1m1z1 sanm1yorum çünkü günümüzde slip mayo kullan1m1 giderek azalmakta ve sort mayolar daha fazla görünmekte. Ancak üzerinde 1srarla durduum en önemli madde kolsuz atlet ve t-shirtler. Bir çok erkein akl1ndan "senenin 11 ay ve 3 haftas1nda spor salonundan ç1km1yorum s1rf bu bir hafta caan1m kollar1m1 göstebilmek için" dü_üncesi geçtiini tahmin edilebiliyor. Yine de ben kolsuz atlet ve t-shirtlere kar_1 olduumu belirtiyorum. Arzu edenler üzerlerine hiçbir _ey giymeden, özene bezene _i_irdikleri vücutlar1n1 sergileyebilirler ancak kolsuz atlet ve t-shirtleri i_aatlarda çal1_an hem cinslerine b1rakmalar1n1 _iddetle tavsiye ediyorum. Erkek mayo modellerinde geçtiimiz y1llarda slip mayolar tekrar trendy olmu_tu ama _uras1 bir gerçek ki, birçok erkek için en rahat1 plajda istedikleri gibi hareket etmelerini salayan _ort mayolar. Terlik deyip de geçmemek laz1m çünkü çok fazla çe_itte erkek plaj terlik modelleri bulunuyor. Erkek plaj terlik modelleri o kadar _1k ki gündelik giyebileceiniz gibi pek çok yere giderken de giymek isteyebilirsiniz. Yeni Sezonda tüm erkeklerin tercihi rahatl1k ve görünüm aç1s1ndan zengin olan bu erkek plaj terliklerinden seçerek günlük gezmede giyebilirsiniz. Plaj terlii olarak kullanmay1 tercih de edebildiiniz erkek plaj terlikleri modellerinin rahatl11 bu kullan1ma uygun görünüyor.

Report this post to a moderator

New Post 06-02-2016 02:54 AM
Click Here to See the Profile for sabunkopugu Click here to Send sabunkopugu a Private Message Find more posts by sabunkopugu Add sabunkopugu to your buddy list Edit/Delete Message Reply w/Quote
Author
Thread Post New Thread    Post A Reply
Go Back Pages (1): [1]

Show Printable Version  |   Email this Page  |   Subscribe to this Thread


   
 Recently Logged In Members  
RampagesZ, from Mobile, AL. tjsaudio, from anytown, MI. 2rgrbn, from Long Beach, CA. IBBumpin, from Columbus, NE. gmc2002ss, from Baton Rouge, LA. Raglandc, from Grand Rapids, MI. Altbs, from Ligonier, IN. jaboran, from swanton, OH. punkroc719, from Winchester, VA. Dayton605, from Dayton, TX. Rol886, from Rockaway Beach, NY. reagan1, from Rowlett, TX. soltany, from beirut, MI. kaotiksyko, from , CO. banelsonms, from Moss Point, MS. weezer4rock, from , . N2Audio, from Lawrence, KS. wolfantry, from erie, PA. Andrew, from Linden, MI. #1audio, from newport, NC.
see more member photos  post your members photo

 

 

 previous page Back Email this page to a Friend 
Home  |  Contact Us  |  About Us  |  Advertise  |  Join!  |  Log-In
 
Copyright © 2006 Online ConneXions Inc.
Web Designed & Hosting